Poziv na razgovor (intervju): Stručni suradnik – informator

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice područja Plitvičke doline (Službene glasnik Općine Rakovica broj 4/22), čl. 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici područja Plitvičke doline, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), direktorica Turističke zajednice područja Plitvičke doline Mira Špoljarić, dana 23. travnja 2024. godine objavljuje


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti


Turistička zajednica područja Plitvičke doline objavila je javni natječaj za prijem 2 izvršitelja na određeno vrijeme za radno mjesto stručni suradnik -informator. Javni natječaj je objavljen preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9.4.2024. i na službenoj web stranici zajednice (www.plitvickedoline.hr).


U provedenom postupku zaprimljeno je ukupno 3 (tri) prijave. Utvrđeno je da 2 (dva) prijavljena kandidata ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja te ih se poziva da pristupe na razgovor (intervju).

Inicijali imena i prezimena kandidata su N.V. (1978.), i M.H. (1989.) a poziv će biti dostavljen i na e-mail adrese kandidata.

Razgovor (intervju) sa kandidatima koji ispunjava opće i posebne uvjete natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto stručni suradnik – informator – 2 izvršitelja, održat će se dana


26. travnja 2024. godine, petak u 08:30 sati
ured TZP Plitvičke doline, Rakovica 32


Na razgovor (intervju) je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 08:30 sati, bez obzira na razloge povukao prijavu na natječaj.

Kandidatu koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavljena je pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi zbog kojih ne ispunjava uvjete natječaja.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (www.plitvickedoline.hr) i na oglasnoj ploči Zajednice te se dostavlja na e-mail adrese kandidata.

DIREKTORICA

Mira Špoljarić