Regulativa

Statut TZ Plitvičke doline

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Općine Rakovica objavljen u „Službenom glasniku Općine Rakovica“ broj 4/2020 od 24. lipnja 2020.

  • 28. siječnja 2022. ukinuta je Turistička zajednica Općine Rakovica te je osnovana nova turistička zajednica za područje općina Rakovica i Saborsko pod nazivom Turistička zajednica područja Plitvičke doline (skraćeno TZP Plitvičke doline). TZP Plitvičke doline pravni je sljedbenik prethodne TZ.
    Statut TZ općine Rakovica
    Članovi skupštine, vijeća i predstavnici u TZ Karlovačke županije
    Program rada TZ Rakovica za 2022.
    Financijski plan za 2022.

Statut TZ općine Rakovica