Regulativa

Statut TZ Plitvičke doline

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Općine Rakovica objavljen u „Službenom glasniku Općine Rakovica“ broj 4/2020 od 24. lipnja 2020.

  • 28. siječnja 2022. ukinuta je Turistička zajednica Općine Rakovica te je osnovana nova turistička zajednica za područje općina Rakovica i Saborsko pod nazivom Turistička zajednica područja Plitvičke doline (skraćeno TZP Plitvičke doline). TZP Plitvičke doline pravni je sljedbenik prethodne TZ. – Statut TZ općine Rakovica

Program rada:

Financijski plan:

Izvješća o radu

Zakoni i podzakonski akti:

Djelovanje Turističke zajednice područja Plitvičke doline temelji se na Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19NN 42/20), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst);(NN 52/19) (NN 144/20) i Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);(NN 52/19NN 32/20NN 42/20 te njihovim provedbenim propisima.

Navedeni zakoni i provedbeni propisi su u nadležnosti Ministarstvo turizma i sporta koji obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, a dostupni su na sljedećoj poveznici: PROPISI IZ TURIZMA