POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) – Stručni suradnik – informator

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice područja Plitvičke doline (Službene glasnik Općine Rakovica broj 4/22), čl. 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici područja Plitvičke doline, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), direktorica Turističke zajednice područja Plitvičke doline Mira Špoljarić, dana 20.ožujka 2023. godine objavljuje


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti


Turistička zajednica područja Plitvičke doline objavila je javni natječaj za prijem 1 izvršitelja na određeno vrijeme za radno mjesto stručni suradnik -informator. Javni natječaj je objavljen preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6.3.2023. i na službenoj web stranici zajednice (www.plitvickedoline.hr).


U provedenom postupku zaprimljeno je ukupno 3 (tri) prijave. Utvrđeno je da 1 (jedan) prijavljeni kandidat ispunjava opće i posebne uvjete natječaja, te se poziva da pristupi na razgovor (intervju).

Inicijali imena i prezimena kandidata su N.V. (1978.), a poziv će biti dostavljen i na e mail adresu kandidata.

Razgovor (intervju) sa kandidatom koji ispunjava opće i posebne uvjete natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto stručni suradnik – informator – 1 izvršitelj, održat će se dana


23. ožujka 2023. godine, četvrtak u 08:00 sati
ured Zajednice, Rakovica 32


Na razgovor (intervju) je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 08:00 sati, bez obzira na razloge povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (www.plitvickedoline.hr) i na oglasnoj ploči Zajednice te se dostavlja na e-mail adrese kandidata.

DIREKTORICA
Mira Špoljarić