Predaja TZ 2 obrasca do 15.1.2024.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u u obvezi su dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja 2024., a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2023. godine (prema sustavu eVisitor). U točki 17. obrasca TZ 2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2023. godine, a obrazac se odnosi na obračunsko razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Glavni krevet iznosi 5,97 € po krevetu, pomoćni 2,99 € po krevetu, a obrazac možete preuzeti na poveznici: OBRAZAC TZ 2

  • Iznajmljivači s područja općine Saborsko plaćaju umanjenu članarinu za 20 % što se upisuje u točku 10 te potom u točku 14.
  • Iznajmljivači – nerezidenti obrazac TZ2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.
  • Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2023. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Obveza plaćanja turističke članarine iz obrasca kojeg sada predajte Poreznoj upravi odnosi se na ovu godinu i plaća se ili jednokratno do 31.7. ili u ratama do 31.7., 31.8. i 30.9. (rokovi kao kod pristojbe). Uplatnice su dostupne u sustavu eVisitor.