Javni pozivi Karlovačke županije-Ured za gospodarstvo

Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo 20. ožujka 2023. godine objavila je sljedeće javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Karlovačke županije u 2023. godini.

  1. Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini

Prihvatljivi korisnici su:

  • Jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke županije, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu.

2. Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2023. godini

Prihvatljivi korisnici su:

  • Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije
  • Turističke zajednice područja, gradova i općina u Karlovačkoj županiji
  • Trgovačka društva izvan javnog sektora
  • Obrti registrirani za organizaciju događaja i/ili turističku ili ugostiteljsku djelatnost

3. Javni poziv za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2023.godini

Prihvatljivi korisnici su:

  • Udruge – Područja djelovanja udruga čiji će se projekti financirati iz Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini po ovom Javnom pozivu su poduzetništvo, zaštita potrošača, poljoprivreda, turizam te zaštita i zbrinjavanje životinja.

Datum objave Javnog poziva: 20. ožujka 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 19. travnja 2023. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com


INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: branka.seketa-karlovic@kazup.hr